Sbírka listin, 1318-1917

Fond

Název fondu: 
Sbírka listin
Značka fondu: 
Sb. listin
Číslo fondu: 
294
Časový rozsah fondu: 
1318-1917

Sbírka osahuje listiny z let 1318 - 1917 vztahující se především k Slezsku, Polsku a Německu, jež nelze provenienčně zařadit do žádného velkostatkového ani rodinného fondu.

Metráž fondu: 
0,71
Přístupnost: 
částečně přístupný

Archiv

Oddělelení archivu: 
5. oddělení