Jste zde

Rodinný archiv Stadionů, (1234) 1542-1937

Fond

Název fondu: 
Rodinný archiv Stadionů
Značka fondu: 
Rd Stadion
Číslo fondu: 
20186
Časový rozsah fondu: 
(1234) 1542-1937

Obsahem archivního fondu Rodinný archiv Stadionů o rozsahu 45,10 bm jsou písemnosti rodu Stadionů z let (1234) 1542-1937. Tento rod pocházel ze Švábska a vlastnil četné statky na území dnešních spolkových republik Bavorsko a Bádensko-Württembersko. Později se rod zakoupil též v Čechách, čímž se k nám dostala značná část jeho rodinného archivu, která je nyní uložená ve Státním oblastním archivu v Plzni. Většinu bavarik v tomto fondu představují archiválie týkající se Stadionských majetků v Bavorsku, resp. konkrétněji zejména ve Švábsku, a s nimi souvisejících práv a povinností (např. ve stavovských věcech). Další okruh bavarik pochází z činnosti některých členů rodu, působících v Bavorsku v různých církevních funkcích (zejména v Augsburgu, Bambergu a Würzburgu). Některá bavarika jsou též dána příbuzenskými, společenskými, majetkovými aj. vztahy ke členům některých významnějších bavorských rodů, případně dalšími souvislostmi.

Metráž fondu: 
45,1
Přístupnost: 
částečně přístupný

Archiv

Oddělelení archivu: 
5. oddělení

Archivní pomůcka

Číslo archivní pomůcky: 
261
Název archivní pomůcky: 
Rodinný archiv Stadionů, (1234) 1542-1937
Autor archivní pomůcky: 
JUDr. Jan Haubert
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1977