Jste zde

Rodinný archiv Schönbornů III. linie, (1681) 1772-[1945]

Fond

Název fondu: 
Rodinný archiv Schönbornů III. linie
Značka fondu: 
Rd Schönborn - Kout na Š.
Číslo fondu: 
20185
Časový rozsah fondu: 
(1681) 1772-[1945]

Archivní fond Rodinný archiv Schönbornů III. linie obsahuje písemnosti z let (1681)1772-[1845]. Rodinný archiv vznikl z iniciativy Zdeňka st. Schönborna (1879-1905). V roce 1920 získali Schönbornové dědictví po Stadionech se sídlem v Koutě na Šumavě, včetně majetků v Bádensku-Württembersku (Oberstadion) a v Bavorsku (Thannhausen). Řada příslušníků rodu působila ve funkci významných církevních prelátů, např. Jan Filip (1605-1673) byl würzburským biskupem. Významnou část fondu představují především spisy týklající se procesu o stadionské svěřenectví, k němuž je dochováno značné množství ověřených opisů listin a výpisů z knih z archivů v Německu, Rakousku i Maďarsku, které sloužily jako důkazní prostředky.

Metráž fondu: 
5,74

Archiv

Oddělelení archivu: 
5. oddělení

Archivní pomůcka

Číslo archivní pomůcky: 
246
Název archivní pomůcky: 
Rodinný archiv Schönbornů III. linie (Kout na Šumavě)
Autor archivní pomůcky: 
Haubert, Jan
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1973