Jste zde

Rodinný archiv Boos-Waldecků, 1312-1943

Fond

Název fondu: 
Rodinný archiv Boos-Waldecků
Značka fondu: 
Rd Boos-Waldeck
Číslo fondu: 
20182
Časový rozsah fondu: 
1312-1943

Archivní fond Rodinný archiv Boos-Waldecků tvoří archiválie, tedy především listiny rodu, z let 1312-1943. Sňatky či koupěmi různých statků se do něho dostaly i listiny jiných rodů, jako Cronbergů, Reiffenbergů, Mudersbachů, Bibra a jiných. Jedná se zejména o lenní listy, dále pak dílčí cedule, trhové a svatební smlouvy a podobně. Jejich důkladný rozbor může přinést mnoho zajímavého pro dějiny Porýní, odkud rod pocházel. Další část rodinného archivu tvoří soukromá korespondence členů rodu, především z období 19. století, a hospodářská korespondence týkající se správy velkostatků Oselce a Defurovy Lažany. Významnou část fondu pak také představuje literární a hudební pozůstalost Viktora Boos von Waldecka (1871-1973) a řada genealogických písemností se vztahem k rodu Boos-Waldeck. Členové rodu působili v řadě významných funkcí jako purkrabí, vrchní správci, císařští radové a kanovníci v Mohuči, Trevíru a Würzburgu nebo jako rytíři německých a maltezských rytířů.

Metráž fondu: 
10,46
Přístupnost: 
nepřístupný

Archiv

Oddělelení archivu: 
5. oddělení