Jste zde

Rodinný archiv Windischgrätzů, (1091) 1226-1945

Fond

Název fondu: 
Rodinný archiv Windischgrätzů
Značka fondu: 
Rd Windischgrätz
Číslo fondu: 
20171
Časový rozsah fondu: 
(1091) 1226-1945

Obsahem archivního fondu Rodinný archiv Windischgrätzů o rozsahu 97,75 bm jsou písemnosti rodu Windischgrätzů z let (1091) 1226-1945. Tento rod pocházel ze Štýrska a později se zakoupil též v Čechách. Ačkoli nepocházel z Bavorska a ani v něm nesídlil, nachází se v písemných pozůstalostech jednotlivých členů rodu značné množství bavarik. Windischgrätzové patřili mezi nejvýznamnější rody habsburské monarchie a mnohdy zastávali důležité funkce u císařského dvora. Nejvíce bavarik ve fondu pochází ze druhé poloviny 17. a první poloviny 18. století, kdy někteří členové rodu působili jako významní císařští diplomaté a v jejich písemných pozůstalostech se dochovalo mnoho archiválií se vztahem k Bavorsku. Bavarika však lze nalézt i v pozůstalostech jiných členů rodu, kteří např. udržovali styky se členy významnějších bavorských rodů (např. Hohenzollern, Oettingen aj.) nebo s nimi byli spřízněni. Do soupisu byla zahrnuta ta bavarika, která jsou uvedena v inventářích k fondu. Nepochybně však lze ve fondu najít i další bavarika, která však nejsou výslovně uvedena v inventářích a která lze vyhledávat pouze s pomocí původních registraturních pomůcek, což pro potřeby soupisu bavarik nebylo z časových důvodů možné.

Metráž fondu: 
89,73
Přístupnost: 
částečně přístupný

Archiv

Oddělelení archivu: 
5. oddělení

Archivní pomůcka

Číslo archivní pomůcky: 
558
Název archivní pomůcky: 
Rodinný archiv Windischgrätzů. Inventář 2 - dodatky, 1691-1945.
Autor archivní pomůcky: 
Mgr. Ladislava Váňová
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2006