Velkostatek Slavice, 1820-1945

Fond

Název fondu: 
Velkostatek Slavice
Značka fondu: 
Vs Slavice
Číslo fondu: 
20113
Časový rozsah fondu: 
1820-1945

Archivní fond Velkostatek Slavice (okr. Tachov) zahrnuje písemnosti z let 1820-1945, nachází se v něm pouze zlomek pramenů k hospodářskému vývoji velkostatku, především tedy z období druhé světové války. Ves a dvůr Slavice náležely totiž od 16. století k panství Třebel, teprve roku 1925 byl dvůr odprodán Hugovi Wakovi, podplukovníku v záloze, který jej vlastnil až do roku 1945. Mimo jiné jsou součástí fondu rovněž rodinné písemnosti Hugo Waky a jeho manželky Hildegardy, roz. von Streeruwitz.

Metráž fondu: 
1,01
Přístupnost: 
částečně přístupný

Archiv

Oddělelení archivu: 
5. oddělení