Velkostatek Oselce, 1721-[1948]

Fond

Název fondu: 
Velkostatek Oselce
Značka fondu: 
Vs Oselce
Číslo fondu: 
20095
Časový rozsah fondu: 
1721-[1948]

Z archivního fondu Velkostatek Oselce (okr. Plzeň-jih), o celkovém časovém rozsahu 1721-[1948], se zachovalo nejvíce písemností z první poloviny 19. století. Roku 1808 koupil Oselce od Antonína Zürchauera Filip Antonín von Bibra, jako zplnomocněnec Klementa Václava Boos-Waldecka. V držení Boos-Waldecků byl velkostatek až do roku 1945. Poměrně dobře je zachován účetní materiál. Spisy včetně korespondence s jinými hospodářskými řediteli pak umožňují sledovat způsob a vývoj hospodaření na velkostatku. Doplňující písemnosti se nacházejí i ve fondu Rodinný archiv Boos-Waldecků.

Metráž fondu: 
44,24
Přístupnost: 
částečně přístupný

Archiv

Oddělelení archivu: 
5. oddělení