Velkostatek Kozolupy, [1800]-1948

Fond

Název fondu: 
Velkostatek Kozolupy
Značka fondu: 
Vs Kozolupy
Číslo fondu: 
20060
Časový rozsah fondu: 
[1800]-1948
Metráž fondu: 
40

Archiv

Oddělelení archivu: 
5. oddělení

Archivní pomůcka

Číslo archivní pomůcky: 
600
Název archivní pomůcky: 
Velkostatek Kozolupy
Autor archivní pomůcky: 
Váňová, Ladislava
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2006