Velkostatek Chanovice, 1732-1945

Fond

Název fondu: 
Velkostatek Chanovice
Značka fondu: 
Vs Chanovice
Číslo fondu: 
20041
Časový rozsah fondu: 
1732-1945

Archivní fond Velkostatek Chanovice (okr. Klatovy) z let 1732-1945 zachycuje zejména hospodářské poměry menšího velkostatku v jihozápadních Čechách. Součástí neuspořádaného fondu jsou také tři kartony písemností jednotlivých členů rodiny Goldeggů (majitelé Chanovic). Jedná se o soukromou korespondenci z let 1900-1920, osobní a účetní zápisníky a soukromé účty z let 1891-1900.

Metráž fondu: 
4,3
Přístupnost: 
částečně přístupný

Archiv

Oddělelení archivu: 
5. oddělení