Jste zde

Ústřední správa Nostitzů-Rienecků Jindřichovice, 1785-1945

Fond

Název fondu: 
Ústřední správa Nostitzů-Rienecků Jindřichovice
Značka fondu: 
ÚS Nostitz
Číslo fondu: 
175
Časový rozsah fondu: 
1785-1945

Archivní fond Ústřední správa Nostitzů-Rienecků Jindřichovice z let 1785-1945 zachycuje pomocí úředních knih, spisového materiálu, účetního materiál a map vedení ústřední správy nostických velkostatků Sokolov (Falknov), Jindřichovice, Kraslice, Hliňany, Řehlovice, Pakoměřice, Měšice, Mratín a Líbeznice a také vedení hlavní pokladny v Praze.

Metráž fondu: 
61,04
Přístupnost: 
částečně přístupný

Archiv

Oddělelení archivu: 
5. oddělení