Jste zde

Rodinný archiv Riedlů z Riedensteinu, Dalovice, 1828-1945

Fond

Název fondu: 
Rodinný archiv Riedlů z Riedensteinu, Dalovice
Značka fondu: 
RA Riedl
Číslo fondu: 
164
Časový rozsah fondu: 
1828-1945

Archivní fond Rodinný archiv Riedlů z Riedensteinu, Dalovice obsahuje písemnou pozůstalost členů rodu, který získal šlechtický titul až po polovině 19. století. Rodina koupila roku 1872 statek Dalovice a na dalovickém zámku žila až do konfiskace v roce 1948. Kromě Dalovic měli Riedlové i panství v Polsku. Příbuzní dalovické rodiny Riedlů vlastnili v Dolním Rakousku velkostatek Niederkreuzstetten a po první pozemkové reformě koupili statek Doubí. Fond obsahuje písemnosti týkající se statku Dalovice (výtahy z desek zemských, ocenění statku, pojištění staku a dvora apod.) a koupě polských statků. Dále se ve fondu nalézají osobní písemnosti členů rodu jako diáře a poznámkové sešity, kuchařské knihy, hudebniny a korespondence.

Metráž fondu: 
2,19
Přístupnost: 
částečně přístupný

Archiv

Oddělelení archivu: 
5. oddělení