Jste zde

Rodinný archiv Mulců, Lesná, (1461) 1543-1784 (1870)

Fond

Název fondu: 
Rodinný archiv Mulců, Lesná
Značka fondu: 
RA Mulc
Číslo fondu: 
161
Časový rozsah fondu: 
(1461) 1543-1784 (1870)

Archivní fond Rodinný archiv Mulců, Lesná obsahuje pouze listiny a rukopisy, dochovány jsou majetkoprávní listiny na korunní léna Valdov, Valcov a Výspu a lesní léno Smrčinu od poloviny 16. století do roku 1784. Zajímavá je také pamětní kniha týkající se sporu o léno Vackov-Výspa z první poloviny 17. století. Z úřední činnosti jsou pak dochovány knihy městských práv a krajských patentů pro Žatecko.

Metráž fondu: 
2,31

Archiv

Oddělelení archivu: 
5. oddělení

Archivní pomůcka

Číslo archivní pomůcky: 
308
Název archivní pomůcky: 
Rodinný archiv Mulců-Valdov
Autor archivní pomůcky: 
Haubert, Jan
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1985