Jste zde

Rodinný archiv Lažanských z Bukové, Chyše, (1625) 1630-1939

Fond

Název fondu: 
Rodinný archiv Lažanských z Bukové, Chyše
Značka fondu: 
RA Lažanský
Číslo fondu: 
160
Časový rozsah fondu: 
(1625) 1630-1939

Archivní fond Rodinný archiv Lažanských z Bukové, Chyše obsahuje písemnosti členů chyšské i manětínské větve rodu z let (1625)1630-1939. Hlavní část fondu tvoří ovšem pozůstalost Lažanských z chyšské větve, v případě Lažanských sídlících na Manětíně se jedná pouze o dokumenty, které si na počátku 19. století převezl na Chyše Prokop II. Lažanský (1771-1823). Významná je pozůstalost Leopolda I. Lažanského (1808-1860) dokládající jeho politické působení v Štýrsku, Haliči a na Moravě. Jeho synové Leopold II. (1854-1891) a Vladimír (1857-1925) se ve druhé polovině 19. století angažovali v českém politickém a kulturním životě, což dokládá např. jejich bohatá korespondence. Bavarika se ve fondu nacházejí především v případě míst vydání listin a v osobní korespondenci s příbuznými z oblasti Bavorska. Manželka Leopolda I. Rosina, roz. von Mack (1831-1915), se podruhé provdala za Alfreda von Wrede, příslušníka bavorské šlechty.

Metráž fondu: 
3,77

Archiv

Oddělelení archivu: 
5. oddělení

Archivní pomůcka

Číslo archivní pomůcky: 
663
Název archivní pomůcky: 
Rodinný archiv Lažanských z Bukové, Chyše
Autor archivní pomůcky: 
Mírková, Marie
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2011