Jste zde

Rodinný archiv Kopalů, Hřebeny, 1837-1938

Fond

Název fondu: 
Rodinný archiv Kopalů, Hřebeny
Značka fondu: 
RA Kopal
Číslo fondu: 
159
Časový rozsah fondu: 
1837-1938

Archivní fond Rodinný archiv Kopalů, Hřebeny obsahuje torzo písemností rodu z let 1837-1938, jejichž základ tvoří nobilitační diplomy z let 1847 a 1852. Česká i rakouská větev Kopalů, kteří dosáhli titulu svobodných pánů, se odvozuje od společného předka, jímž byl Karl Kopal (1721-1787), úřední správce ve Znojmě ve druhé polovině 18. století. Rodinný archiv začal vytvářet až jeho nejmladší syn Karl von Kopal (1788-1848). Archiválie uložené ve fondu dokumentují torzovitě vojenskou kariéru bratří Karla (1833-1912) a Viktora Kopalových (1836-1892), stav zámku v Lesné a Hřebenech, dobročinnost a církevní zaměření Františky Romany Kopalové (*1883) a její zájem o filmy. Fotografie obsahují portrétní snímky rodiny, duchovních, zaměstnanců a známých, ale jsou zde rovněž fotografie církevních obřadů a pohledy měst (i z oblasti Bavorska) a část fotografií byla vytvořeny zejména v ateliérech na území Bavorska.

Metráž fondu: 
1,4
Přístupnost: 
přístupný

Archiv

Oddělelení archivu: 
5. oddělení

Archivní pomůcka

Číslo archivní pomůcky: 
517
Název archivní pomůcky: 
Rodinný archiv Kopalů - Hřebeny
Autor archivní pomůcky: 
Haubetová, Květoslava
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2005