Jste zde

Rodinný archiv Auerspergů, Hřebeny, (1436) 1688-1903

Fond

Název fondu: 
Rodinný archiv Auerspergů, Hřebeny
Značka fondu: 
RA Auersperg
Číslo fondu: 
154
Časový rozsah fondu: 
(1436) 1688-1903

Archivní fond Rodinný archiv Auerspergů, Hřebeny z let (1436)1688-1903 je jen torzem archivu rodinných dokumentů uloženého původně na zámku Hřebeny. Po vymření mladší vollradské linie si členové starší linie rodu Auerspergů rozebrali rodinné památky a většinou je převezli do Lublaně. Se zánikem zámecké knihovny na Hřebenech vzala za své podstatná část pozůstalosti Josefa Karla z Auerspergu (1767-1829). Přesto se v jeho pozůstalosti dochovalo několik zajímavých dokumentů, např. k období napoleonských válek v Evropě. Zajímavá je pozůstalost Františky z Auerspergu, roz. Henneberg-Spiegel (1814-1901), která po dobu téměř padesáti let vlastnila a většinou i sama spravovala Hřebeny. Knihy osobních účtů hraběnky mohou posloužit pro studium tzv. každodennosti šlechty ve druhé polovině 19. století. Druhou část archivního fondu tvoří tzv. Ivanovický archiv. Obsahuje jednotliviny a pozůstalosti členů čtyř vzájemně spřízněných rodů (Bukůvkové z Bukůvky, Přespyští z Rychmburku, Reichenau a Lusignan), které vlastnily moravské panství Ivanovice na Hané předtím, než je získal Josef Jáchym z Auerspergu (1795-1857).

Metráž fondu: 
2,18
Přístupnost: 
přístupný

Archiv

Oddělelení archivu: 
5. oddělení

Archivní pomůcka

Číslo archivní pomůcky: 
624
Název archivní pomůcky: 
Rodinný archiv Auerspergů, Hřebeny
Autor archivní pomůcky: 
Marešová, Marie
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2008