Jste zde

Rodinný archiv Krátkých z Demeklína, Plzeň, 1901-1947

Fond

Název fondu: 
Rodinný archiv Krátkých z Demeklína, Plzeň
Značka fondu: 
PP Krátkých
Číslo fondu: 
10408
Časový rozsah fondu: 
1901-1947

Osobní korespondence rodiny Krátkých, dobové pozdravné pohlednice měst převážně z let 1901-1913

Metráž fondu: 
0,6
Přístupnost: 
nepřístupný

Archiv

Oddělelení archivu: 
1. oddělení