NA Praha, ČG-Chol, inv. č. 221

Fond: 
České gubernium - Provinční zdravotní komise pro potlačení cholery v Čechách, Praha, 1831-1837
Inv. č.: 
221
Signatur: 
Chol 1/2
Bavarica-Beschreibung: 
Maßnahme der bayerischen Regierung in München gegen die Verbreitung der Cholera.
Bemerkung: 
karton 12

Vertikale Reiter