NA Praha, ČG-Chol, inv. č. 78

Fond: 
České gubernium - Provinční zdravotní komise pro potlačení cholery v Čechách, Praha, 1831-1837
Inv. č.: 
78
Signatur: 
ZK 1/88
Bavarica-Beschreibung: 
Grenzsperre zwischen Bayern und Böhmen als Maßnahme gegen die Verbreitung der Cholera.
Bemerkung: 
karton 4

Vertikale Reiter