NA Praha, Sb. filmů, inv. č. 16/65

Fond: 
Sbírka kinematografických filmů, 1918-1988
Inv. č.: 
16/65
Podrobný popis: 
Dokumentární film Odsun Němců z Plzeňska; mj. podpis Mnichovské dohody (A. Hitler, B. Mussolini)
Poznámka: 
filmy přepsány na VHS, evidováno v databázi Janus

Vertical Tabs