NA Praha, Sb. filmů, inv. č. 16/9

Fond: 
Sbírka kinematografických filmů, 1918-1988
Inv. č.: 
16/9
Bavarica-Beschreibung: 
Dokumentarfilm Menschen wollen leben; u.a. Unterzeichnung des Münchner Abkommens (A. Hitler, B.Mussolini, N. Chamberlain, É. Daladier)
Bemerkung: 
filmy přepsány na VHS, evidováno v databázi Janus

Vertikale Reiter