NA Praha, ŘSRF/P - listiny, inv. č. 209

Fond: 
Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků Praha - listiny, 1348 -1790
Inv. č.: 
209
Bavarica-Beschreibung: 
Hypothek auf der bayerischen Herrschaft Zvolněves.

Vertikale Reiter