NA Praha, RAT, Fotografie, album č. 2, f. 4, č. 13

Fond: 
Rodinný archiv toskánských Habsburků, Fotografie, [1850-1915]
Signatur: 
album č. 2, f. 4, č. 13
Bavarica-Beschreibung: 
Visitenkarten-Fotografie des Königs von Bayern, Ludwig I. (1786 - 1868), aus dem Haus Wittelsbach.
Bemerkung: 
přístup limitován; fondová část se zpracovává; album fotografií č. 2, f. 4, č. 13

Vertikale Reiter