Jste zde

Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna

Archiv

Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna
Palackého náměstí 1
684 01 Slavkov u Brna

tel.: +420 544 221 225

E–mail: soka_vyskov@mza.cz
web: https://www.mza.cz/vyskov

Působnost archivu se vztahuje na území okresu Vyškov.

Stručná historie archivu

Počátky různorodého zájmu o péči o archivní dokumenty jsou v okrese Vyškov patrné od počátku 20. století. V r. 1927 došlo ke jmenování prvního archiváře městského archivu ve Vyškově, kterým se stal profesor tamního gymnázia Vojtěch Procházka. Ten poprvé utřídil a uspořádal městský archiv. V roce 1951 se tento archiv změnil v archiv okresní a později, v roce 1960 k němu byly v souvislosti s reformou státní správy přičleněny i původní okresní archivy v Bučovicích a Slavkově u Brna. V průběhu dalších desetiletí využíval archiv různé depozitní prostory. Od r. 2002 je organizační součástí Moravského zemského archivu v Brně.

Přehled archivních souborů

Vertical Tabs