Workshop k prezentaci výsledků projektu „Moderní zpřístupnění historických pramenů“

Workshop k prezentaci výsledků projektu Moderní zpřístupnění historických pramenů (Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020) se uskuteční ve dnech 16. – 17. června 2021 v prostoru Rytířského sálu v komplexu Zámeckého hotelu Metternich na zámku Kynžvart v Chodové Plané v komplexu Rodinného pivovaru Chodovar.

Prezentace výsledků projektu

Nová verze česko-bavorského archivního portálu Porta fontium je připravena ke spuštění. V rámci projektu byly v letech 2018-2021 nejen zpřístupněny nové skupiny archivních pramenů, ale především byly vyvinuty a integrovány nové nástroje k jejich vyhledávání a prohlížení.

Na workshopu budeme především prezentovat nové možnosti automatického dvojjazyčného vyhledávání v tištěných i rukopisných dokumentech, které výrazně usnadní a zjednoduší práci s nimi. Představen bude také nový mapový prohlížeč pro geografické vyhledávání pramenů.

Nové možnosti archivních rešerší

Na přípravě nové verze archivního portálu Porta fontium se podíleli jak archiváři spravující archivní prameny, tak historici – specialisté na zpracování archivních rešerší. Výsledky projektu jsou díky tomu koncipovány tak, aby vycházely vstříc potřebám širší odborné veřejnosti, která archivní dědictví využívá.

Na workshopu budou rovněž diskutovány možnosti či obtíže využití archivních pramenů v péči o historické dědictví, především s ohledem na jejich postupující digitalizaci a on-line zpřístupňování.

Odkazy pro posluchače

Pro virtuální účast prosím využijte tyto návštěvnické odkazy na živý stream:
16. 6. 2021

https://zoom.us/j/97256073846?pwd=NFVrWFJBL0dKd3VmYkdCaGZjbWFkdz09
Passcode: 010328
Webinar ID: 97256073846

17. 6. 2021

https://zoom.us/j/91250861623?pwd=aEZIU1o3QWRzMm1EWjN4YXl4VjZ2Zz09
Passcode: 136078
Webinar ID: 912 5086 1623

Přiložené soubory: