Zpráva o workshopu „Nové technologie v poznávání minulosti“

Ve dnech 16. a 17. června 2021 proběhl v areálu Rodinného pivovaru Chodovar závěrečný workshop „Nové technologie v poznávání minulosti“ k prezentaci výsledků česko-bavorského projektu „Moderní zpřístupnění historických pramenů“.

Mezi desítkami účastníků byli jak zástupci partnerů projektu (Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, Státní oblastní archiv v Plzni, Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, ZIP o.p.s., Friedrich Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg), tak pracovníci státních i soukromých institucí, působících v archivnictví, péči o kulturní a historické dědictví a příbuzných oborech (Národní archiv, Státní oblastní archivy, Bayerische Staatsbibliothek, Národní památkový ústav, Národní technické muzeum, Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Filosofická fakulta Univerzity Karlovy ad.).

fotografie z workshopu

Program, odkazy na videozáznamy z workshopu:

Středa 16. 6. 2021

Blok A: Česko-bavorský archivní portál Porta Fontium - nové možnosti práce s historickými prameny

Blok B: Archivní rešerše v péči o historické dědictví – nové možnosti

Čtvrtek 17. 6. 2021

Blok C: Automatické vyhledávání v archivních pramenech – nové výsledky výzkumu 2018-2021