Informace o matrikách

Vážení uživatelé,

na přelomu roku 2013 a 2014 bylo dokončeno zveřejnění všech digitalizovaných matrik, které jsou v péči Státního oblastního archivu v Plzni, na domovský portál Porta fontium. Zároveň bylo ukončeno jejich zobrazování na webu Acta Publica. Přechod byl spojen s určitými technickými potížemi, které způsobily dočasné problémy s přístupností Porta fontium. Za tyto technické problémy se Vám omlouváme a děkujeme za projevenou trpělivost a shovívavost.