1000 Jahre bayerisch-tschechische Beziehungen

Präsentation des tschechisch-bayerischen Archivführers

am Mittwoch, dem 13. Mai 2015, um 11 Uhr in den Veranstaltungssaal des Staatlichen Bauamts Amberg-Sulzbach, Archivstraße 1, 92224 Amberg.

Begrüßung Dr. Margit Ksoll-Marcon Ředitelka Generálního ředitelství
státních archivů
  Mgr. Petr Hubka Ředitel Státního oblastního
archivu v Plzni
Grußworte Bernd Sibler Státní sekretář Bavorského
státního ministerstva pro vzdělávání
a kulturu, vědu a umění
  Mgr. Jana Vildumetzová Náměstkyně ministra vnitra
ČR pro řízení sekce veřejné
správy a legislativy
  PhDr. Milan Čoupek Generální konzul České republiky
v Mnichově

Freischaltung des tschechisch-bayerischen Archivführer

Vorstellung der Bavarica in tschechischen Archiven und der Bohemica in bayerischen Archiven

  Mgr. Karel Halla Ředitel Státního okresního
archivu Cheb
  Dr. Julian Holzapfl Generální ředitelství státních
archivů Bavorska
Festvortrag Prof. Dr. Bernhard Löffler Universita Řezno, Katedra
bavorských dějin

Im Anschluss findet ein kleiner Empfang in den Räumen des Staatsarchivs Amberg, Archivstr. 3, 92224 Amberg statt.

Dateianhänge: