Urbář

Identifikátory

Datace
Datace: 
1681

Vertical Tabs

Původní nadpis: 
VRBARZ
Obsah
Obsah / Regest: 

Zelená Hora, panství. Soupis poddaných a jejich platů. Za lokalitou Nepomuk tebelární sumář pro panství Zelenou Horou. Na konci knihy tebelární sumář pro statek Prádlo.

Poznámka: 
Na konci privilegium dané městu Nepomuku V. V. ze Šternberka 27. litopadu 1680, osvobození od robot města Nepomuka z 5.srpna 1707, Klára Bernardina ze Šternbrka potvrzuje dohodu o dluzích Martina Havlíčka a Bernarda Sylovského s Matesem Rožmitálským 31. října 1712.
Literatura: 
Květoslava Haubertová – Gustav Hofmann – Ladislav Lešický, Soupis západočeských urbářů. 2. polovina 13. století - 1773, Plzeň 1993, poř. č. 196