Urbář

Identifikátory

Datace
Datace: 
1634 (přípisky z 1641-1693)

Vertical Tabs

Původní nadpis: 
Vrbarium der Herrschafft Pürles im Jahr 1634 beschreiben
Obsah
Obsah / Regest: 

Brložec, statek. Soupis poddaných a úročních platů, činže. Soupis naturálních dávek a roboty. Na konci lokalit sumáře.

Poznámka: 
Fol. 20 záznam: Ves Lachovice měla městské právo, fol. 38-41 celní řád Bezvěrova a instrukce pro výběrčího cla, fol. 42-44 popis hranic mezi statkem a Brložec a klášterem Teplá, fol. 43-45 listina Ludvíka Jagellonského z roku 1524 na clo v Bezvěrově.
Literatura: 
Květoslava Haubertová – Gustav Hofmann – Ladislav Lešický, Soupis západočeských urbářů. 2. polovina 13. století - 1773, Plzeň 1993, poř. č. 16