Urbář

Identifikátory

Datace
Datace: 
přípisky do roku 1694

Vertical Tabs

Původní nadpis: 
Haubt Urbarii über Herrschafft Hertenberg angefangen den 20. Tag Monaths May Anno 1661
Obsah
Obsah / Regest: 

Hřebeny, panství. Popis panství. Soupis poddaných a úročních platů. Reluice hlídací povinnosti, naturální dávky a roboty. Dávky faráři. Za každu lokalitou sumáře.

Poznámka: 
V Krajkové 62 domů (fol. 44). Ve Studenci postaveno v letech 1669-1672 sedm nových domků, v Horách postaveny v letech 1679-1694 tři nové domy. Zmínka o povstání poddaných roku 1680 v Krajkové (fol.11). Četné pomístní názvy potoků, rybníků, luk atd.
Literatura: 
Květoslava Haubertová – Gustav Hofmann – Ladislav Lešický, Soupis západočeských urbářů. 2. polovina 13. století - 1773, Plzeň 1993, poř. č. 49