Urbář

Identifikátory

Datace
Datace: 
1539-1546

Vertical Tabs

Původní nadpis: 
Das Guth Hertenberk mit seiner Zugehörung unnd Einkommens vorzaichnüs gescheen im M. d. xliiij. Dále každý statek má samostatný titulní list. Na vazbě vytlačeno: HAVBTLEVT.RECHNVNG.
Obsah
Obsah / Regest: 

Hřebeny, Luby, Lesná, Kraslice, Kynšperk, Mostov, panství. Soupis poddaných a úročních platů ke sv. Michalu a Valpurze, dědičná činže, reluicce hlídací povinnosti, naturální dávky a roboty. Sumáře každé lokality.

Poznámka: 
Fol. 4 seznam vsí příslušných k hrdelnímu soudu v Hřebenech, fol. 117 záznam, že urbář a popis statku Kynšperk byl pořízen za hraběte Jeronýma Šlika a hejtmana Mikuláše Stolze ze Simsdorfu, fol. 119 seznam vsí příslušných k hrdelnímu soudu v Kynšperku, fol. 166-180 lenní rejstřík kynšperský z let 1549-1556. Urbář obsahuje při popisu statků četné pomístní názvy.
Literatura: 
Květoslava Haubertová – Gustav Hofmann – Ladislav Lešický, Soupis západočeských urbářů. 2. polovina 13. století - 1773, Plzeň 1993, poř. č. 44