Urbář

Identifikátory

Datace
Datace: 
1687

Vertical Tabs

Původní nadpis: 
Registra Gruntowni též urburni anebolyžto purgrechtny Wssech popsanj Gruntůw Ornych, laucžný, Lesův, Rybníkůw a in Summa wssechna Pržiležytost, Ktera se na temž panstwj wynachazí, Tež Aurokůw, Cžym tak Lyde Poddany Povinnj gsau na Panstwj Wisocze Urozeneho Pana Pana Maximiliana Rudolfa, Ste. Ržimske Ržisse Hrabiete z Kuttenštegna, . Mtj. Czys. Skutecžneho Komornika /titul/ Hradisstským, Wldtsstegnie a Zdiarže, wnovie sepsaný a založenj w Lethu Pannie 1687.
Obsah
Obsah / Regest: 

Hradiště - Vlčtejn - Žďár, panství. Popis vrchnostenského a poddanského majetku a zámku. Soupis naturálních dávek a roboty.

Poznámka: 
V urbáři zapsaná i sudní registra. Na konci urbáře záznamy německy.
Literatura: 
Květoslava Haubertová – Gustav Hofmann – Ladislav Lešický, Soupis západočeských urbářů. 2. polovina 13. století - 1773, Plzeň 1993, poř. č. 61