Urbář

Identifikátory

Datace
Datace: 
1587

Vertical Tabs

Původní nadpis: 
Teyn Hrssowský a panství Cziecziowské
Obsah
Obsah / Regest: 

Horšovský Týn - Čečovice, panství. Popis panství. Podnikání ve vlastní režii. Soupis poddaných a úročních platů. Reluice Naturální dávky a roboty. Dávky kostelu.

Poznámka: 
V urbáři je obsažena i dílčí cedule o dělení majetku po Janovi ml. z Lobkovic z 15.6.1587, v níž je rozpis podílů obou jeho synů a zaopatření k výchově tří dcer. Soupis závazků finančního rázu.
Literatura: 
Jan Fridrich, Velkostatek Horšovský Týn a Čečovice v letech 1539 - 1621. (Poměry majetkové, hospodářské, poddanské a národnostní). MZK IX, 1972, s. 136-155.
Květoslava Haubertová, Gustav Hofmann, Ladislav Lešický, Soupis západočeských urbářů. 2. polovina 13. století - 1773, Plzeň 1993, poř. č. 55