Urbář

Identifikátory

Datace
Datace: 
dle urbárního extraktu z r.1757

Vertical Tabs

Původní nadpis: 
Haubt Urbarium be? der gräflich Trauttmannsdorfischen Fideicommißherrschaft Hostau … ad Annum 1772 …
Obsah
Obsah / Regest: 

Hostouň, panství. Soupis gruntů a držitelů (dle starého urbárního extraktu). Úroční platy a roboty. Soupis naturálních dávek. Na konci lokalit sumáře. Celý urbář veden tabulkově.

Literatura: 
Květoslava Haubertová – Gustav Hofmann – Ladislav Lešický, Soupis západočeských urbářů. 2. polovina 13. století - 1773, Plzeň 1993, poř. č. 60