Urbář

Identifikátory

Datace
Datace: 
opis z 2. poloviny 19. století

Vertical Tabs

Obsah
Obsah / Regest: 

Horšovský Týn - Čečovice, panství. Popis panství a zámku. Soupis poddaných a úročních platů. Naturální dávky. Sumář, přehledy daní.

Poznámka: 
Na konci urbáře opis privilegia Ferninanda III. O nástupnictví v trauttmansdorfském fideikomisu z 1. srpna 1639 a na to navazujícího mandátu z 11. května 1640, memoralia se služebními pokyny úředníkům z roku 1666.
Literatura: 
Květoslava Haubertová – Gustav Hofmann – Ladislav Lešický, Soupis západočeských urbářů. 2. polovina 13. století - 1773, Plzeň 1993, poř. č. 56