Sie sind hier

Grundbuch

Identifikátory

Laufzeit
Laufzeit: 
1831–1876

Vertikale Reiter

Ursprüngliche Titel: 
Quittungs- und Obligationsbuch Lit. A.
Ort: 
  • Bezděkov (Bezdiekau) [zaniklá ves na katastrálním území Hořejší Těšov, část obce Hartmanice, okres Klatovy]
  • Hořejší Krušec (Ober-Körnsalz) [část obce Hartmanice, okres Klatovy]