Urbář

Identifikátory

Datace
Datace: 
1643-1650

Vertical Tabs

Obsah
Obsah / Regest: 

Sokolov, panství. Popis rytířských statků. Soupis poddaných a úročních platů. Soupis naturálních dávek a roboty. Na konci statků sumáře.

Poznámka: 
Písařem urbáře je Gottfried Jäger (fol. 37). Soupis poddaných včetně dětí s uvedením jejich stáří ve vsích Rovná a Vranov z roku 1650 (fol. 37-51) a v Krásné Lípě z roku 1652 (fol. 71-78).
Literatura: 
Květoslava Haubertová – Gustav Hofmann – Ladislav Lešický, Soupis západočeských urbářů. 2. polovina 13. století - 1773, Plzeň 1993, poř. č. 34