Urbář

Identifikátory

Datace
Datace: 
1638

Vertical Tabs

Původní nadpis: 
Urbar Register über die Herrschaft Tuppaw beschrieben Anno 1638
Obsah
Obsah / Regest: 

Doupov, panství. Soupis poddaných a úročních platů. Činže. Soupis naturálních dávek a roboty. Na konci lokalit sumáře.

Poznámka: 
Fol. 214-223 přísahy a seznamy členů městské rady v Doupově z let 1655-1689, fol. 244-248 popis hranic panství z 7.9.1689, dále zápisy týkající se majetkových záležitostí na panství v druhé polovině 17. století.
Literatura: 
Květoslava Haubertová – Gustav Hofmann – Ladislav Lešický, Soupis západočeských urbářů. 2. polovina 13. století - 1773, Plzeň 1993, poř. č. 29