Urbář

Identifikátory

Datace
Datace: 
1600-1629

Vertical Tabs

Původní nadpis: 
Urbar Register 1600
Obsah
Obsah / Regest: 

Doupov, panství. Soupis poddaných a úročních platů. Činže. Soupis naturálních dávek a roboty. Na konci lokalit sumáře. Za některými lokalitami zápisy majitelů panství.

Poznámka: 
Fol. 4-8 zápis o konfiskaci panství Šlikům z 12.7.1621 a o převzetí panství Verdugy, fol. 8-9 obnovení městské rady v Doupově roku 1626, fol. 9-24 zápisy prodejních smluv z let 1621-1728, fol. 183-186 přísahy měšťanů a městské rady doupovské Františku Verdugovi z roku 1637.
Literatura: 
Květoslava Haubertová – Gustav Hofmann – Ladislav Lešický, Soupis západočeských urbářů. 2. polovina 13. století - 1773, Plzeň 1993, poř. č. 27