Urbář

Identifikátory

Datace
Datace: 
1655

Vertical Tabs

Obsah
Obsah / Regest: 

Defurovy Lažany, statek. Popis tvrze. Soupis poddaných a úročních platů. Soupis naturálních dávek a roboty. Na konci lokalit sumáře.

Poznámka: 
Na konci ověření správnosti opisu z desek zemských ze 14. července 1671 a 24. ledna 1691.
Literatura: 
Květoslava Haubertová – Gustav Hofmann – Ladislav Lešický, Soupis západočeských urbářů. 2. polovina 13. století - 1773, Plzeň 1993, poř. č. 21