Urbář

Identifikátory

Datace
Datace: 
[1630] - 1657

Vertical Tabs

Obsah
Obsah / Regest: 

Defurovy Lažany, statek. Soupis poddaných a úročních platů. Soupis naturálních dávek a roboty. Na konci lokalit sumáře.

Poznámka: 
Uvedeny pusté usedlosti. Poznámka o zřízení dvou nových kol u Mlýna v Nekvasovech. Poddaní ve Velenově jsou povinni dávat při svatbě či křtinách po 2 slepicích a 1 stříbrném a dále chodit na hony a lovy, pokud je jim tak poručeno.
Literatura: 
Květoslava Haubertová – Gustav Hofmann – Ladislav Lešický, Soupis západočeských urbářů. 2. polovina 13. století - 1773, Plzeň 1993, poř. č. 20