Sie sind hier

Kirchenstiftungsbuch, Stadtstiftungsbuch, Obligationsbuch

Identifikátory

Laufzeit
Laufzeit: 
1727-1848

Vertikale Reiter

Ursprüngliche Titel: 
Liber fundationum [et obligationum] Coloris Mixti Lit. K… Ecclesiae Catharinae in oppido Hartmanitz
Díl: 
K
Enthält
Obsah / Regest: 

Kniha obsahuje jmenný rejstřík, na titulní straně je přitištěna menší pečeť města Sušice

Ort: 
Hartmanice (Hartmanitz) [okres Klatovy]