Žlutice 38

Identifikátory

Datace

Vertical Tabs

Osoby / místa
Původce: 
Žlutice (Římskokatolická církev)
Místo: 
Kovářov (Kowarschen), Skřipová (Krippau), Verušice (Groß-Werscheditz)
Původní nadpis: 
19
Obsah
Obsah: 

Matrika byla opatřena jednotnou foliací. Jednotlivé oddíly mají ještě vlastní paginaci. Příslušné indexy odkazují na foliaci.
fol. 1-6: narození 1784-1792 Verušice
fol. 9-21: narození z "cizích" lokalit (Kobylé, Močidlec, Pšov, Semtěš, Záhoří) křtění v kostele ve Verušicích 1814-1892, k této části není index
fol. 55-58: index N pro Verušice 1784-1792
fol. 59-60: oddaní 1784-1793 Verušice
fol. 75-78: index O Verušice 1784-1793
fol. 79-81: zemřelí 1784-1793 Verušice
fol. 108.111: index Z Verušice 1784-1793

Příloha (1 ks), původně vložená do matriky, se nalézá za posledním foliem.

Informace o nematričních zápisech: 

fol. 23: namatriční zápis o případu úmrtí v roce 1863