Železná - Standesamt 05

Identifikátory

Datace

Vertical Tabs

Osoby / místa
Původce: 
Železná (Standesamt)
Místo: 
Frančina Huť (Franzelhütte, Altzahnhütte, Zahnhütte, officina Zahniana superiore), Železná (Eisendorf)
Obsah
Obsah: 

8 záznamů sňatků
Záznam též z lokality Eslarn (SRN).
Jedná se o povýšený druhopis.
Volné listy jsou vloženy v papírovém obalu.