Velký Bor 23

Identifikátory

Datace

Vertical Tabs

Osoby / místa
Původce: 
Velký Bor (Římskokatolická církev)
Místo: 
Holkovice (Holkowitz), Horažďovická Lhota (Lhota bei Horazdowitz, Lhota u Třebomyslic), Jetenovice (Jettenowitz, Dětanovice), Komušín (Komschin, Komšín), Svéradice (Swiratitz, Svíratice, Svírajice), Velký Bor (Gross Bor)
Původní nadpis: 
iX.
Obsah
Obsah: 

Matrika má původní foliaci.
Fol. 1 - 62: Velký Bor 1892-1915
fol. 63: Komušín 1915
fol. 64: Holkovice 1915
fol. 65: Komušín 1915
fol. 66: Jetenovice 1915
fol. 68 - 111: Holkovice 1892-1915
fol. 112 - 142: Komušín 1892-1907
fol. 143 - 168: Jetenovice 1892-1914
fol. 169 - 184: Komušín 1907-1915
fol. 185 - 206: Horažďovická Lhota 1892-1915
fol. 207 - 284: Svéradice 1892-1915
fol. 285 - 287: Jetenovice 1914-1915
MATRIKA BYLA PPŘEDÁNA K RESTAUROVÁNÍ.

Informace o nematričních zápisech: 

Na titulním listě je poznamenán rozsah folií se záznamy pro jednotlivé obce.