Skelná Huť - Standesamt 02

Identifikátory

Datace

Vertical Tabs

Osoby / místa
Původce: 
Skelná Huť - Standesamt
Místo: 
Skelná Huť (Glashütten), Suchý Kámen (Dörrstein), Uhliště (Kohlheim)
Obsah
Obsah: 

32 záznamů sňatků
Údaj na deskách se neshoduje se skutečnou datací matriky.