Planá (TC) 42

Identifikátory

Datace

Vertical Tabs

Osoby / místa
Původce: 
Planá (TC) (Římskokatolická církev)
Místo: 
Planá (Plan)
Původní nadpis: 
VIII.
Obsah
Obsah: 

Matrika byla v minulosti nově svázána.
fol. 1 - 298: oddaní
1 nečísl. fol.: dodatečné záznamy sňatků uzavřených v cizině (Maďarsko 1906, 1907)
7 nečísl. fol.: index

Informace o nematričních zápisech: 

Na předsádce je vlepený lístek s pokynem k vedení oddacích matrik.