Mýto 01

Identifikátory

Datace

Vertical Tabs

Osoby / místa
Původce: 
Mýto (Římskokatolická církev)
Místo: 
Cheznovice (Cheznowitz, Hesnowitz), Kvaň (Kwain), Olešná (Woleschna, Volešná), Strašice (Straschitz), Těně (Tien, Těny), Zaječov (Hasenhof, Svatá Dobrotivá)
Obsah
Obsah: 

Matrika není stránkovaná. Oddíl narozených byl dodatečně prostránkován.
str. 1 - 206: narození 1700 - 1764
str. 2: 2 záznamy sňatku z r. 1701
str. 24: 2 záznamy sňatku 1706
17 nečísl. str.: oddaní 1721 - 1730
48 nečísl. str.: zemřelí 1723 - 1745
13 nečísl. str.: oddaní 1707 - 1721
16 nečísl. str.: zemřelí 1707 - 1723

Lokality Holoubkov, Hůrky, Medový Újezd, Mýto, Sirá, Svojkovice, Těškov, se objevují v této knize pouze ojediněle po r. 1706. Byly zapisovány v matrice Mýto 2.

Ostatní lokality: Blíž Kláštera - pravděpodobně č. ob. Zaječov, okr. Beroun; Dvůr - č. ob. Strašice, okr. Rokycany; Huť - č. ob. Strašice, okr. Rokycany; Jägerhaus - neurčeno, pravděpodobně u Těškova; Kocourov - hájovna, neurčeno; Loulův Mlýn (Dolní Mlýn) - Loulín u ob. Cheznovice, okr. Rokycany; Melmatěj (též Julišovský Mlýn) - mlýn u Dobříva, okr. Rokycany; Smolárna - č. ob. Mýto, okr. Rokycany; Nové Statky - neurčeno; Strašický Mlýn - neurčeno; U Hofmanů - neurčeno; Za kostelem - neurčeno, pravděpodobně ve Strašicích
Na listě před titulním listem popis farnosti z r. 1710 a přípis o vedení matrik v Mýtě.