Hradec - Standesamt 03

Identifikátory

Datace

Vertical Tabs

Osoby / místa
Původce: 
Hradec (Standesamt)
Místo: 
Honezovice (Honositz), Hradec (Hradzen, Hradce), Lisov (Lissowa), Střelice (Strelitz)
Obsah
Obsah: 

86 záznamů úmrtí
Jako místo úmrtí je mj. uváděno sanatorium Hradec tj. sanatorium patřící MUDr. Wilhelmu Linhartovi.

Informace o nematričních zápisech: 

V knize jsou vloženy tři listy s kancelářskými poznámkami.