Domažlice 86

Identifikátory

Datace

Vertical Tabs

Osoby / místa
Původce: 
Domažlice (Římskokatolická církev)
Místo: 
Domažlice (Taus)
Původní nadpis: 
73
Obsah
Obsah: 

Matrika obsahuje zápisy pro Domažlice + bezděkovské, dolejší, hořejší a týnské předměstí; obsahuje též zápisy domažlických obyvatel, zemřelých jinde v Čechách a v zahraničí
Přílohy (51 ks) se nacházejí za posledním foliem; vesměs se jedná o umrlčí pasy
Některé dodatečné zápisy nerespektují rubriky, jsou psány průběžně po celé šířce folia
Matriku uzavírá zápis o úmrtí Jaroslava Vrchlického, provedený ve zvýrazněné formě